Atılgan Zıt Anlamlısı

Atılgan Zıt Anlamlısı Atılgan Zıt Anlamlısı, Asıl zıt anlamı nedir?, Zıt anlamlısı nedir zarar?, Zıt anlamlı alçak nedir?, Alacak zıt anlamlı nedir?, Zıt sözcüğü nedir?, AŞ kelimesinin eş anlamlısı nedir?, Dikin eş zıt anlamlısı nedir?

Atılgan Zıt Anlamlısı

Atılgan kelimesinin zıt anlamı olarak "çekingen" kelimesi kullanılır.

Asıl zıt anlamı nedir?

Atılgan kelimesinin zıt anlamı olarak "çekingen" kelimesi kullanılır.

Zıt anlamlısı nedir zarar?

Buna paralel olarak asıl kelimesine karşılık zıt anlamlı bir sözcük öne çıkıyor. Tam tersi olarak herhangi bir şeyin ya da belge ve olayın gerçek olmayan yanı biçiminde ifade edilir. Asıl kelimesine karşılık olarak kullanmak için zıt anlamlı sözcük kopya kelimesidir.

Zıt anlamlı alçak nedir?

Zarar kelimesi, olumsuz durumların ifade edilmesi için kullanılırken zıt anlamlısı, olumlu durumların ifade edilmesi için kullanılır. Zarar kelimesinin zıt anlamı ise faydadır. Zarar ile fayda kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak ifade edilmiştir.

Alacak zıt anlamlı nedir?

Yüksek kelimesi herkesin duyduğu sözcüklerden biridir. Alçak ve yüksek birbirine zıt olan kelimelerdir.

Zıt sözcüğü nedir?

Alacak kelimesinin zıt anlamı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Alacak kelimesinin zıt anlamı; verecek olarak belirtilmiştir.

AŞ kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Dikin eş zıt anlamlısı nedir?

Aş ile eş anlamlı olan yemek sözcüğü cümle içerisinde hem fiil hem de isim olarak kullanılır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan taam kelimesi yemek ve aş sözcükleri ile eş anlamlıdır.

Düz eğri zıt anlamlı mı?

Dik kelimesinin ve zıt anlamlıları olan yatay ve eğik kelimelerinin aynı yargı cümlesi içerisinde kullanılması ise anlatım bozukluklarına yol açmaktadır.

Soru zıt anlamlısı ne demek?

Eğri zıt anlamlısı olma özelliğine sahip durumda bulunan kelimeler; doğru, düz kelimeleridir.

Ağır zıt anlam nedir?

Bu bakımdan soru kelimesinin ilk zıt anlamlısı olan kelime; cevap olup ikinci zıt anlamlısı yani karşıt anlam içeren sözcük yanıt kelimesidir.

Benzer İçerikler
1 Euro Kaç TL