Zinanın Çeşitleri

Zinanın Çeşitleri Zinanın Çeşitleri, Hangileri zina sayılır?, Neler zina sayılmaz?, Hangi durumlarda zina yapmış gibi sayılır?, Zina nedir ve çeşitleri?, Mesaj zina sayılır mı?, Sürtünme yoluyla ilişki zina sayılır mı?

Hangileri zina sayılır?

Zina sayılan ve sayılmayan eylemlere geçmeden önce bazı ön bilgiler vermek yerinde olacaktır. Zinanın tanımı, eşlerden birinin, eşi dışında biri kişi ile bilerek ve isteyerek cinsel ilişki kurmasıdır. Hukuki dilde zina kelimesi kullanılsa da halk arasında daha çok aldatma sözcüğü tercih edilmektedir.

Neler zina sayılmaz?

Son olarak ölüyle, hayvanla veya eşyayla cinsel ilişkide bulunma zina sayılmadığı gibi, iradi olmayan şekilde cinsel ilişki yaşanması (örneğin kaçırılarak veya bayıltılarak tecavüze uğrama) veya kadının yapay döllenme yoluyla hamile kalması durumları da zina olarak değerlendirilmemektedir[8].

Hangi durumlarda zina yapmış gibi sayılır?

Her ne kadar kanunda açıkça düzenlenmemişse de evli olmayan kişiler arasında gerçekleşen cinsel ilişkiye veya cinsel ilişkiye teşebbüse zina denir. Hukuk sistemi cezai, idari ve hukuki olarak sıralandığında; hukuk düzeninin zinaya bir sonuç bağladığı durum hukuki sorumluluklarda mevcuttur.

Zina nedir ve çeşitleri?

Zinanın Çeşitleri

Buna göre, zina her olay kendi özelinde değerlendirilecektir ancak Yargıtay uygulamasına göre gece geç saatte eve karşı cinsten birini almak, geceyi karşı cinsin evinde geçirmiş olmak, müstehcen fotoğrafları bulunmak gibi karinelerden yola çıkarak zina eylemi ispatlanmış sayılır.


Mesaj zina sayılır mı?

Bu bağlamda, tanık ifadeleri, fotoğraflar, mesaj içerikleri, ses kayıtları vb. deliller zina sebebiyle boşanma davasında ispat aracı olarak kullanılabilir. Mutlak boşanma sebebi olan zinayı kanun koyucu TMK m. 161 de düzenlemiştir.

Sürtünme yoluyla ilişki zina sayılır mı?

Zinanın meydana gelmesi için en önemli koşul kusurun olmasıdır. Yani zina yapan kişi bunu bilerek ve isteyerek yapmalıdır. Bayıltılarak veya zorla uyuşturucu madde verilerek tecavüze uğrayan kadın veya erkek kusurlu olmadığından zina gerçekleşmiş sayılmaz.

Zina yaptım Allah beni affeder mi?

Allah'a hamd olsun. Birincisi: Her kim zina, hırsızlık, içki içmek (Allah korusun) dinden çıkmak gibi büyük günahlarla mubtela olursa; vacip olan yaptığı günahı bırakıp pişman olmakla birlikte Allah'a tövbe etmesidir. Ayrıca günaha tekrar dönmeme ve varsa hakları hak sahiplerine iade etmektir.

Sevişmek günah mı?

Evlilik dışı sekse karşı yasaklamalar güçlü olmasına rağmen, cinsel aktivite İslam'da bir tabu değildir. İzin verilen cinsel ilişkiler Kur'an ve Hadis açıklanmıştır. Evlendikten sonra, sınırlamalar vardır: Bir adam karısının âdet ve plasenta dönemlerinde ilişkiye girmemelisiniz. Anal seks günah olarak kabul edilir.

Zina nasıl ispat edilir?

Zina her türlü delil ile ispat olunmaktadır. Ses kaydı, fotoğraf, mesaj içerikleri, tanık beyanları, başkasından çocuğun olması gibi birçok yolla zinanın ispatı sağlanabilir. Zinanın ispatının oldukça zor olması nedeniyle Yargıtay bazı durumlarda zinanın varlığının kabul etmektedir.

Asıl zina nedir?

Zina, evli olmayan iki kişinin cinsel ilişkide bulunmasıdır. İslam hukukunda ve bazı ülkelerin ceza kanunlarında suç olarak kabul edilir. Zina, evlilik kurumunun ihlali olarak görülür ve toplumsal normlar tarafından da kabul edilemez bir davranış olarak nitelendirilir.

Benzer İçerikler
1 Euro Kaç TL