Birbirine paralel ne demek?

Birbirine paralel ne demek? Birbirine paralel ne demek?, Birbirine paralel olmak ne demek?, Paralel ne demek örnek?, Paralel düşünce ne demek?, Paralel olarak ne demek?

Birbirine paralel ne demek?

Birbirine paralel olmak ne demek?, Paralel veya koşut, uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat.

Birbirine paralel olmak ne demek?

Birbirine paralel olmak ne demek?, Paralel veya koşut, uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat.

Paralel ne demek örnek?

Paralel ne demek örnek?, Paralel doğrular, düzlemde birbirlerinden her zaman eşit uzaklıkta bulunan doğrulardır. Paralel doğrular asla kesişmezler. Dik doğrular ise, dik açıyla (90 derece) kesişen doğrulardır.

Paralel düşünce ne demek?

Paralel düşünce ne demek?, - Paralel doğruların birbirine olan uzaklıkları her zaman aynıdır. - Paralel doğrular birbirine karşı yaklaşmaz ya da uzaklaşmaz. - Tren rayları paralel doğrulara örnek olarak verilebilir. - Ayrıca bir otoyolda yerdeki düz beyaz şeritler yine paralel doğrulardır.

Paralel olarak ne demek?

Paralel olarak ne demek?, Paralel düşünme, herkesin aynı anda aynı düşünme yönüne odaklanması demektir. Fikir tartışması yerine herkes konuya belirli bir yönden bakar ve düşüncelerini söyler. Mesela herkes aynı anda bilgiye odaklanır veya fikir üretmeye veya eleştiriye odaklanır.

Paralel eş anlamı ne?

Paralel eş anlamı ne?, Aynı Zaman İçinde Gelişen Veya Aynı Özellikleri Gösteren (Olay, Düşünce Vb.)

Paralel nedir ve özellikleri nelerdir?

Paralel nedir ve özellikleri nelerdir?, Paralel doğru veya düzlemler. Paralel (coğrafya) - Diğer bir adı enlem olan ve dünyayı yatay olarak kestiği farz edilen 180 tane çizgi.

Paralel olunca ne oluyor?

Paralel olunca ne oluyor?, Paraleller birbirlerini hiçbir zaman kesmezler. Ekvator hariç, her bir çaptaki paralelden -biri kuzey yarıküre, diğeri güney yarıkürede olmak üzere- ikişer tane vardır. Paralellerin çevre uzunlukları Dünya'nın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Başlangıç paraleli Ekvatordur.

Paralel sosyal bilgiler ne demek?

Paralel sosyal bilgiler ne demek?, Paralel iki doğru hiçbir noktada kesişmez ve bu doğruların denklemlerinin ortak çözüm kümesi boş kümedir. Paralel doğruların eğimleri eşittir ( ).

Paralel faaliyet ne demek?

Paralel faaliyet ne demek?, Ekvator'a paralel şekilde kuzey ve güney yönlerde kutuplara kadar birer derece aralıklarla çizilen dairelere paralel adı verilir.

Paralel evren olmak ne demek?

Paralel evren olmak ne demek?, Paralel aktiviteler, aynı zamanda gerçekleşecek iki veya daha fazla aktivite demektir.

1 Euro Kaç TL