Bulmacada Öküzgözü ne demek?

Bulmacada Öküzgözü ne demek? Bulmacada Öküzgözü ne demek?, Bulmacada göz ne demek?, Öküz soğuğu nedir bulmacada?, Bulmacada açıklamalar ne demek?, Mastı çiçeği diğer adı nedir?

Bulmacada Öküzgözü ne demek?

Bulmacada göz ne demek?, Genelde öküzgözü ile karşı karşıya kalındığı vakit, bulmacalarda tek bir cevap ön plana çıkmaktadır. Böylece soldan sağa veya yukarıdan aşağı doğru öne çıkan bulmacalar için, arnika kelimesini kullanmak yeterlidir. Aynı zamanda öküzgözü kelimesi ile beraber arnika sözcüğü eş anlamlı olarak ifade edilir.

Bulmacada göz ne demek?

Bulmacada göz ne demek?, Genelde öküzgözü ile karşı karşıya kalındığı vakit, bulmacalarda tek bir cevap ön plana çıkmaktadır. Böylece soldan sağa veya yukarıdan aşağı doğru öne çıkan bulmacalar için, arnika kelimesini kullanmak yeterlidir. Aynı zamanda öküzgözü kelimesi ile beraber arnika sözcüğü eş anlamlı olarak ifade edilir.

Öküz soğuğu nedir bulmacada?

Öküz soğuğu nedir bulmacada?, Farsça kökenli bir sözcük olan Dide, 16 yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Didem kelimesi de bu kelimeden türetilmiştir. Birçok şarkı ve türküde de geçen çeşm kelimesi, tıpkı dide sözcüğü gibi Farsça kökenlidir ve göz ile eş anlamlıdır.

Bulmacada açıklamalar ne demek?

Bulmacada açıklamalar ne demek?, Öküz soğuğu son derece uzun cevaplı olan bir bulmaca sorusudur. Bu soruya yanıt ise sitteisevir şeklinde verilir.

Mastı çiçeği diğer adı nedir?

Mastı çiçeği diğer adı nedir?, Kelime bulmaca oyunları, kare ve ya çengel bulmacalarında karşımıza çıkan Açıklamalar kelimesinin bulmaca anlamı nedir sorusunun cevabı iki kelimedir. Bunlardan biri 6 harften oluşan İZAHAT kelimesidir. Bununla birlikte 9 harfli karşılığı olan MÜLAHAZAT kelimesi de sıklıkla tercih edilmektedir.

Bulmacada gözü açık ne demek?

Bulmacada gözü açık ne demek?, öküzgözü, sığırgözü, mastı çiçeği.

Açgözlü bulmaca anlamı nedir?

Açgözlü bulmaca anlamı nedir?, Sak kelimesi, kurnaz ve akıllı manasına gelir. Uyanık, hem karşısına çıkan fırsatları çok iyi değerlendiren hem de tehlikelerin farkında olan demektir.

Öküz soğuğu nedir?

Öküz soğuğu nedir?, Açgözlü bulmacanın beş harfli cevapları haris ve tamah kelimeleridir. Açgözlü bulmacanın altı harfli iki tane cevabı bulunmaktadır. Açgözlü bulmacanın altı harfli cevapları sümsük ve unahav kelimeleridir.

Bulmacada kargaşa nedir?

Bulmacada kargaşa nedir?, SİTTE-İ SEVR NEDİR? Sitte-i Sevr, nisan ayındaki soğuk havalar için kullanılan bir terimdir. Genel olarak 6 gün sürmesi nedeniyle "Boğanın 6 günü" ve "Öküz soğuğu" olarak da anılır.

Gökyüzü nedir bulmacada?

Gökyüzü nedir bulmacada?, Kargaşa kelimesine verilecek en sık cevaplar arasında kaos ve anarşi kelimeleri bulunmaktadır. Ancak bu iki kelimeden başka cevapların verilmesi de mümkündür. Bulmacalarda verilen harf boşluk sayısına göre verilecek cevaplar belirlenebilmektedir.

Iyi güzel bulmacada nedir?

Iyi güzel bulmacada nedir?, Bulutların ve yıldızların yer aldığı boşluğa gökyüzü ya da kısaca gök denir. Yeryüzünü çepeçevre saran gök, gündüzleri mavi, geceleri siyah olur. Bunun nedeni güneş ışınlarının güney ve kuzey yarımküreye göre olan konumudur.

1 Euro Kaç TL