Bulmacada uza duyum ne demek?

Bulmacada uza duyum ne demek? Bulmacada uza duyum ne demek?, Bulmacada ilgisiz ne demek?, Bulmacada alaşım ne demek?, Bulmacada parasal ne demek?, Bulmacada bunama ne demek?

Bulmacada uza duyum ne demek?

Bulmacada ilgisiz ne demek?, 8 harfli olarak öne çıkması ile beraber uzaduyum kelime grubunun yanıtı olarak bulmacalarda, telepati kelimesi kullanılabilir.

Bulmacada ilgisiz ne demek?

Bulmacada ilgisiz ne demek?, 8 harfli olarak öne çıkması ile beraber uzaduyum kelime grubunun yanıtı olarak bulmacalarda, telepati kelimesi kullanılabilir.

Bulmacada alaşım ne demek?

Bulmacada alaşım ne demek?, Lakayt sözcüğü de kayıtsız ve ilgisiz anlamında kullanılır. Bu kelime bazı kaynaklarda ''Lakayd'' şeklinde de geçer. Türkçede ilgi ve alaka kelimeleri eş anlamlıdır. Alakasız kelimesi de ilgisiz sözcüğünün yerine sıklıkla kullanılmaktadır.

Bulmacada parasal ne demek?

Bulmacada parasal ne demek?, Alaşım bulmacasının bulmacalarda tek bir cevabı bulunmaktadır. Alaşım bulmacasının cevabı altı harften oluşmaktadır. Alaşım bulmacasının cevabı halita kelimesidir. Kare ve çengel bulmacalarda alaşım sorulursa halita yazarak soruyu cevaplayabilirsiniz.

Bulmacada bunama ne demek?

Bulmacada bunama ne demek?, Parasal bulmaca cevabı Akçalı, Mali, Nakdi, Akçasal ya da Monetarizm olarak bilinmektedir.

Bulmacada ağırbaşlılık ne demek?

Bulmacada ağırbaşlılık ne demek?, Dilimize Latinceden geçmiş olan demans sözcüğü Antik çağlardan bu yana kullanılıyor. Orijinali ''dementia'' şeklinde yazılan sözcük, akli melekelerini tam olarak yerine getirememek anlamına gelir. Bazı bulmacalarda bunama sözcüğünün cevabı Frengi'dir.

Mamur ve bayındır ne demek?

Mamur ve bayındır ne demek?, VAKAR: Davranışlarında ve konuşmalarında aşırıya kaçmamak anlamına gelen vakar kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime bazı kaynaklarda ''vekar'' şeklinde de yazılır.

Bulmacada yücelme ne anlama gelir?

Bulmacada yücelme ne anlama gelir?, Harf sayısına göre bayındır mamur cevabı bir tane sözcükle karşılık buluyor. Bu sözcük ise 'abat' kelimesidir.

Bulmacada donanma ne demek?

Bulmacada donanma ne demek?, 1- İlerlemek

Bu nedenle ilerlemek kelimesi yükselmek ve yücelmek sözcüklerinin yerine kullanılabilir.


Bulmacada güzel kokulu ne demek?

Bulmacada güzel kokulu ne demek?, Hemen her bulmacada sorulan donanma sözcüğünün cevabı altı harfli olarak verilmektedir. Bulmaca donanmanın cevabı armada sözcüğüdür.

Bulmacada hoşgörülü nedir?

Bulmacada hoşgörülü nedir?, Bu kelimelerden en kısa olanları 3 harflidir. ''Güzel Koku'' tamlamasının bulmacalardaki cevabı nedir? Güzel Koku kelimesinin bulmacadaki yanıtlarını harf sayısına göre derledik. Güzel Koku Bulmaca Cevabı Nedir? Mis kelimesinden türetilmiş olan misk sözcüğü de güzel koku anlamına gelir.

Bulmacada hoşlanarak bakma ne demek?

Bulmacada hoşlanarak bakma ne demek?, Müsamaha, hoşgörülü; müsamahakar ise anlayışlı anlamına gelir.

Bulmacada barındırma ne demektir?

Bulmacada barındırma ne demektir?, Harf Harf Bulmacada Hoşlanarak Bakma

Hoşlanarak bakma bulmaca cevabı 2 farklı harf sayısında yazılabilmektedir. SEYRETME, TEMAŞA olarak yazılabilecek harf harf; S-E-Y-R-E-T-M-E, T-E-M-A-Ş-A şeklinde yazılmaktadır.


1 Euro Kaç TL