Demokratik Ne Demek

Demokratik Ne Demek Demokratik Ne Demek, Demokratik ne demek TDK?, Demokratik insan ne demek?, Demokratik davranmak nedir?, Demokratik anlayış ne demek?, Demokratik yönetim ne demektir?, Demokratik kisilik ozellikleri nelerdir?, Demokratik Vatandaş ne demek?

Demokratik Ne DemekDemokratik ne demek TDK?

Demokratik kelimesinin en kısa anlamı, “demokrasiye uygun olan” manası taşımaktadır. Bu bağlamda demokrasi, bir yönetim şekli olarak ifade edilmektedir. Demokrasi ile yönetilen bir toplumun tüm üyeleri, devlet politikasını şekillendirme konusunda eşit hakka sahiptir.

Demokratik insan ne demek?

Eski Yunancadaki 'demos' (halk) ve 'kratos' (otorite) sözcüklerinin birleşiminden oluşmakta ve sözlük tanımı itibarıyla halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelmektedir.

Demokratik davranmak nedir?

Bu değerler, dürüstlük, hoşgörü, adalet, birlik, başarı, saygı gibi tüm değerleri kapsamaktadır. Demokrasi, yaşam biçimidir. Demokrasi, farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaşmaktır. Demokrasi karşılıklı anlayış, adalet, eşitlik ve dayanışmadır.

Demokratik anlayış ne demek?

Demokrasinin özellikleri arasında genellikle toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakları, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, vatandaşlık, yönetilenlerin rızası, genel oy hakkı, özgürlük hakkından ve yaşam hakkından haksız yere mahrum bırakılmamak ve azınlık hakları yer alır.

Demokratik yönetim ne demektir?

Demokratik cumhuriyet, cumhuriyet ve demokrasinin öngördüğü ilkeleri birleştiren bir hükûmet biçimidir. Demokratik cumhuriyetler, iki ayrı sistemden birini uygulamak yerine, hem cumhuriyetlerin hem de demokrasilerin ortak ilkelerini barındırır.

Demokratik kisilik ozellikleri nelerdir?

Demokrat insan; bağımsızlığına düşkün, özgür, kendi kararlarını alan, eleştirel düşünen, duygu ve düşüncelerini açıkça söyleyen, hoşgörülü, kaba güce karşı olan, tartışmaktan zevk alan, bireysel ayrılıklara saygı duyan, yenilikçi, değişime açık, kendine ve insanlığı güvenen bir kişidir (Öztürk,1994:5).

Demokratik Vatandaş ne demek?

Demokratik vatandaş, demokrasiyi özümsemiş hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının haklarına saygı duyan vatandaştır. Demokrasinin bir yaşam şekline dönüşebilmesi, hak ve özgürlüklerini kullanabilecek bireylerin yetişmesi eğitim aracılığıyla olur.

Demokratik bir ortam ne demek?

Demokratik ortamın oluşması her alanda gereklidir. Herkese eşit haklar ve fırsatlar sunmak, alınacak kararlarda çoğunluğun isteklerine uygun kararlar almak, herkesin görüşlerine saygı duymak, demokrasi kavramı için en önemli durumlar olarak karşımıza çıkar.

Demokrasi Nedir önemi?

2.2.

Demokrasi, sadece insanın insanla değil, insanın toplum ve devletle olan ilişkisini diğer siyasi sistemlere göre en fazla koruyan ve teminat altına alan bir rejimdir. Diğer bir ifadeyle demokrasinin ayırt edici özelliği, bütün kurum ve kurallarının bireyi, birey hak ve özgürlüklerini tanımlayışında yatmaktadır10.


Demokratik bir ailenin özellikleri nelerdir?

Demokratik ortamlarda aile bireyleri arasında karşılıklı birbirine güven, saygı, sevgi, önemseme, hakkına özen gösterme, hoşgörülü olma gibi özellikler görülmektedir (Kulaksızoğlu, 2009).

Benzer İçerikler
1 Euro Kaç TL