78 den sonra ne gelir?

78 den sonra ne gelir? 78 den sonra ne gelir?, 72 den sonra ne gelir?, 70 ten sonra ne gelir?, 100 den sonra ne?, 2 şer 2 şer 100 e kadar nasıl yazılır?

78 den sonra ne gelir?

72 den sonra ne gelir?, 78 (yetmiş sekiz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 79'dan önce yer alır ve 77'den sonra gelir.

72 den sonra ne gelir?

72 den sonra ne gelir?, 78 (yetmiş sekiz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 79'dan önce yer alır ve 77'den sonra gelir.

70 ten sonra ne gelir?

70 ten sonra ne gelir?, 73 (yetmiş üç), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 74'ten önce yer alır ve 72'den sonra gelir. 73, 21. asal sayıdır.

100 den sonra ne?

100 den sonra ne?, 71 (yetmiş bir), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 72'den önce yer alır ve 70'ten sonra gelir.

2 şer 2 şer 100 e kadar nasıl yazılır?

2 şer 2 şer 100 e kadar nasıl yazılır?, 100 (yüz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 101'den önce yer alır ve 99'dan sonra gelir.

77 den sonra ne gelir?

77 den sonra ne gelir?, Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2'şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar, 100'er değil yüzer vb.

79 sonra ne gelir?

79 sonra ne gelir?, Doğal sayı sisteminde 78'den önce yer alır ve 76'dan sonra gelir.

88 den sonra ne gelir?

88 den sonra ne gelir?, 80 (seksen), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 81'den önce yer alır ve 79'dan sonra gelir.

96 dan sonra ne gelir?

96 dan sonra ne gelir?, 88 (seksen sekiz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 89'dan önce yer alır ve 87'den sonra gelir.

98 den sonra ne gelir?

98 den sonra ne gelir?, 95 (doksan beş), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 96'dan önce yer alır ve 94'ten sonra gelir. Bir Thabit sayısıdır.

105 den sonra ne gelir?

105 den sonra ne gelir?, 99 (doksan dokuz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 100'den önce yer alır ve 98'den sonra gelir. Matematik ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir.

1 Euro Kaç TL